× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

N.Z.O.Z. Z.P.S. CENTRUM

Poradnia Chorób Płuc - Zespół Poradni Specjalistycznych "CENTRUM"

Informacje o komórce

Poradnia pulmonologiczna

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Pomoc doraźna - ratownicze zespoły wyjazdowe

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna ratunkowa


Adres

32-2307871
Raciborska 21
44-100 Gliwice

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1